top of page
_edited.jpg

הקמת גינת ירקות

תודה על ההודעה:) נשוב בהקדם

טלפון

05234652739

כתובת מייל

:הקמת גן ירק

:ניתוח שטח לפי

מפנה לשמש , כיוון רוחות, משך שעות שמש ביממה, קרבה לבית, קרבה לכביש וכדומה

  הקמת ידנית של ערוגות בתוך גן המאכל- 

פיזור קומפוסט אורגני וטיוב הקרקע לפני שתילה- 

פריסת מערכת השקייה ושעון השקייה- 

שתילה של מחזור שתילים וזרעים ראשון לעונה- 

הקמת גדר לגינה במידה ויש צורך -

ליווי ותמיכה-

כל תכנון גן ירק נעשה לפי הצורך שלך ומותאם לשגרת התזונה שלך

:שתילת ערוגות פרחים

פרחים עונתיים ורב שנתיים מסוימים מושכים עליהם הרבה חרקים שהם בעצם טורפים טבעיים למזיקים שלנו בגן הירק- 

בדיקה של מזיקים קיימים בחצר הבית- 

ניתוח סוגי הפרחים המומלצים לאזור- 

מיקום הפרחים בגן הירק או לצידו בהתאם לגודל השטח- 

זריעה ושתילה של הפרחים- 

:שתילת צמחים רב שנתיים

יתרונם של צמחים רב שנתיים הוא שהם גדלים לאורך זמן ארוך ומאפשרים שגשוג שורשים בקרקע ובכך פותחים את עומק הקרקע

.ומאפשרים חלחול טוב יותר לאורך שנים

 דבר נוסף הוא יצירת בית גידול לחרקים או בעל חיים אשר יכולים להרגיש בבית תחת העלווה ההולכת וגדלה משנה לשנה

 

:שתילת עצי פרי

 ניתוח מיקום נכון ורצוי לכל עץ- 

 הבנת הצורך שלך לגבי איזה פירות תרצו לאכול- 

התאמת העצים לפי אזור גידול אקלימי- 

חפירת בור ופיזור קומפוסט- 

חיבור למערכת השקייה- 

שתילת העץ- 

יש לכם שאלה? רעיון? רצון בהתייעצות? תרגישו חופשי וצרו קשר

צרו קשר

bottom of page