top of page

בקרוב...

:מדריך אינטרנטי בנושאים הבאים

:קרקע (אדמה)

סוגי קרקעות

מבנה הקרקע

חיים בקרקע

טיוב הקרקע

 

:קומפוסט ודישון

מה זה קומפוסט

מה זה הומוס

סוגי דישון אורגנים נוספים

מינרלים בקרקע(שמותיהם ומאיפה משיגים אותם)

חשיבות פוריות הקרקע

יישום בערוגה שלנו

 

:שיטות גידול

אורגני חקלאי

ביו דינאמי

"נו דיג"(ללא הפיכת אדמה)

ביו אינטנסיב

מסורתי

גלידות של גידולים

 

מחזורי זריעה ועונות השנה , מזיקים ומחלות 

?מה גדל מתי

מתי מתחילה כל עונה ומה הזמן הכי טוב לשתילה

מחזורי שתילות

מחזורי זרעים בגן הירק כמה שניתן\

סוגי מזיקים ומחלות ואיך מתמודדים איתם

 

מערכת השקייה והכנת ערמת קומפוסט

הסבר על ציוד מערכת ההשקייה ואיך להרכיב

הסבר על הכנת ערמת קומפוסט עם דגשים חשובים

טיפים נוספים\

bottom of page