top of page

הכל מתחיל מסקרנות ותשוקה

זמן גינה מציעה קורסים וסדנאות לאורך השנה בכל תחומי האקולוגיה, רפואת האדמה, וגידול ירקות בפתח הבית

מזיקים.jpg
bottom of page